Pin Laptop Asus U43F

420.000

4/5 - (1 vote)



Pin Laptop Asus U43F

Category:
Pin Laptop Asus U43F
 • Quyền lợi bảo hành tốt nhất
  • Đổi mới ngay lập tức tất cả pin máy tính xách tay bình thường và trong vòng 3 ngày nếu là pin laptop cao cấp
  • Tất cả pin laptop chính hãng thay thế là pin máy tính mới, không trả khách hàng pin máy tính xách tay sửa
  • kể cả thời hạn bảo hành của pin máy tính xách tay chỉ còn 1 ngày vẫn được đổi pin laptop khác
  • Hỗ trợ sửa chữa đối với toàn bộ pin máy tính do laptop365 bán qua thời gian bảo hành
 • Để được bảo hành các sản phẩm phải đạt các yêu cầu sau :
  • Pin máy tính xách tay còn nguyên tem bảo hành cùng với phiếu bảo hành ở chúng tôi bán ra
  • Có đầy đủ tem ngày bán ở linhkien365 và tem kiểm thử
  • Pin máy tính không bị rơi vỡ, cong vênh
  • Từ chối nếu Pin bị mốc, hoen rỉ.
  • Từ chối nếu như dung lượng quả pin máy tính xách tay hao chưa được 50%
 • Quyền lợi bảo hành tốt nhất
  • Đổi mới ngay lập tức tất cả pin máy tính xách tay bình thường và trong vòng 3 ngày nếu là pin laptop cao cấp
  • Tất cả pin laptop chính hãng thay thế là pin máy tính mới, không trả khách hàng pin máy tính xách tay sửa
  • kể cả thời hạn bảo hành của pin máy tính xách tay chỉ còn 1 ngày vẫn được đổi pin laptop khác
  • Hỗ trợ sửa chữa đối với toàn bộ pin máy tính do laptop365 bán qua thời gian bảo hành
 • Để được bảo hành các sản phẩm phải đạt các yêu cầu sau :
  • Pin máy tính xách tay còn nguyên tem bảo hành cùng với phiếu bảo hành ở chúng tôi bán ra
  • Có đầy đủ tem ngày bán ở linhkien365 và tem kiểm thử
  • Pin máy tính không bị rơi vỡ, cong vênh
  • Từ chối nếu Pin bị mốc, hoen rỉ.
  • Từ chối nếu như dung lượng quả pin máy tính xách tay hao chưa được 50%
 • Quyền lợi bảo hành tốt nhất
  • Đổi mới ngay lập tức tất cả pin máy tính xách tay bình thường và trong vòng 3 ngày nếu là pin laptop cao cấp
  • Tất cả pin laptop chính hãng thay thế là pin máy tính mới, không trả khách hàng pin máy tính xách tay sửa
  • kể cả thời hạn bảo hành của pin máy tính xách tay chỉ còn 1 ngày vẫn được đổi pin laptop khác
  • Hỗ trợ sửa chữa đối với toàn bộ pin máy tính do laptop365 bán qua thời gian bảo hành
 • Để được bảo hành các sản phẩm phải đạt các yêu cầu sau :
  • Pin máy tính xách tay còn nguyên tem bảo hành cùng với phiếu bảo hành ở chúng tôi bán ra
  • Có đầy đủ tem ngày bán ở linhkien365 và tem kiểm thử
  • Pin máy tính không bị rơi vỡ, cong vênh
  • Từ chối nếu Pin bị mốc, hoen rỉ.
  • Từ chối nếu như dung lượng quả pin máy tính xách tay hao chưa được 50%
 • Quyền lợi bảo hành tốt nhất
  • Đổi mới ngay lập tức tất cả pin máy tính xách tay bình thường và trong vòng 3 ngày nếu là pin laptop cao cấp
  • Tất cả pin laptop chính hãng thay thế là pin máy tính mới, không trả khách hàng pin máy tính xách tay sửa
  • kể cả thời hạn bảo hành của pin máy tính xách tay chỉ còn 1 ngày vẫn được đổi pin laptop khác
  • Hỗ trợ sửa chữa đối với toàn bộ pin máy tính do laptop365 bán qua thời gian bảo hành
 • Để được bảo hành các sản phẩm phải đạt các yêu cầu sau :
  • Pin máy tính xách tay còn nguyên tem bảo hành cùng với phiếu bảo hành ở chúng tôi bán ra
  • Có đầy đủ tem ngày bán ở linhkien365 và tem kiểm thử
  • Pin máy tính không bị rơi vỡ, cong vênh
  • Từ chối nếu Pin bị mốc, hoen rỉ.
  • Từ chối nếu như dung lượng quả pin máy tính xách tay hao chưa được 50%
 • Quyền lợi bảo hành tốt nhất
  • Đổi mới ngay lập tức tất cả pin máy tính xách tay bình thường và trong vòng 3 ngày nếu là pin laptop cao cấp
  • Tất cả pin laptop chính hãng thay thế là pin máy tính mới, không trả khách hàng pin máy tính xách tay sửa
  • kể cả thời hạn bảo hành của pin máy tính xách tay chỉ còn 1 ngày vẫn được đổi pin laptop khác
  • Hỗ trợ sửa chữa đối với toàn bộ pin máy tính do laptop365 bán qua thời gian bảo hành
 • Để được bảo hành các sản phẩm phải đạt các yêu cầu sau :
  • Pin máy tính xách tay còn nguyên tem bảo hành cùng với phiếu bảo hành ở chúng tôi bán ra
  • Có đầy đủ tem ngày bán ở linhkien365 và tem kiểm thử
  • Pin máy tính không bị rơi vỡ, cong vênh
  • Từ chối nếu Pin bị mốc, hoen rỉ.
  • Từ chối nếu như dung lượng quả pin máy tính xách tay hao chưa được 50%
 • Quyền lợi bảo hành tốt nhất
  • Đổi mới ngay lập tức tất cả pin máy tính xách tay bình thường và trong vòng 3 ngày nếu là pin laptop cao cấp
  • Tất cả pin laptop chính hãng thay thế là pin máy tính mới, không trả khách hàng pin máy tính xách tay sửa
  • kể cả thời hạn bảo hành của pin máy tính xách tay chỉ còn 1 ngày vẫn được đổi pin laptop khác
  • Hỗ trợ sửa chữa đối với toàn bộ pin máy tính do laptop365 bán qua thời gian bảo hành
 • Để được bảo hành các sản phẩm phải đạt các yêu cầu sau :
  • Pin máy tính xách tay còn nguyên tem bảo hành cùng với phiếu bảo hành ở chúng tôi bán ra
  • Có đầy đủ tem ngày bán ở linhkien365 và tem kiểm thử
  • Pin máy tính không bị rơi vỡ, cong vênh
  • Từ chối nếu Pin bị mốc, hoen rỉ.
  • Từ chối nếu như dung lượng quả pin máy tính xách tay hao chưa được 50%
3Chat Simthanglong.vn
 
  094.246.3579