Phần mềm

Tổng hợp các phần mềm, ứng dụng và thủ thuật cần thiết cho máy tính nói chung. Các ứng dụng từ cơ bản như Office, unikey đến chuyên sâu như các phần mềm đồ họa, làm video chuyên nghiệp.

Hướng dẫn chi tiết từ download, cài đặt và các thủ thuật bẻ khóa, cách sử dụng bằng link, phần mềm, hình ảnh và video cụ thể để người dùng ai cũng có thể tự cài đặt và sử dụng.

Cường Nguyễn 21:40